• Haal het beste uit jezelf!

    Haal het beste uit jezelf!

Kindertherapie

Wanneer zorgen om een kind niet meer ‘vanzelf ‘overgaan kan een paar extra ogen en oren zinvol en prettig zijn. Zo kan een neerwaartse spiraal doorbroken worden, zowel voor een kind als voor de ouders . Dit geeft vaak lucht, inzicht en vertrouwen in de toekomst.

Up Kindertherapie biedt verschillende behandelvormen, passend bij een kind en bij de aard van de problematiek. Wat voor traject een kind ook doorloopt, er wordt open, eerlijk en met humor gewerkt. Ieder kind wordt serieus genomen en aangesproken op zijn of haar eigen kracht.

Leef vanuit het gevoel dat je de moeite waard bent!

Brenee Brown

uit: De moed van imperfectie

Binnen de therapie wordt gewerkt met verschillende ingrediënten en werkvormen. Ieder kind heeft zijn eigen voorkeuren en daarmee zijn/haar ingang tot het maken van contact. Ik ga op zoek naar die ingang om vervolgens samen uit te vinden wat er nodig is om de problemen op te lossen.

Speltherapie individuele psychotherapie voor kinderen.

Wat een kind nog niet goed kan zeggen, kan het in zijn spel laten zien. Spel is de taal van kinderen. Met spel leert een kind zijn belevingswereld te onderzoeken. Onder professionele leiding kunnen ervaringen worden uitgespeeld. Dit vormt de basis voor het aanleren van ander gedrag. Speltherapie ondersteunt en stimuleert op een natuurlijke manier de ontwikkeling van het kind. Lees meer

Focussen de kunst van het luisteren

Focussen is een techniek die je helpt te luisteren naar wat jouw lichaam je te vertellen heeft. Je neemt als het ware even pauze bij iets wat binnen in jou om aandacht vraagt. Dat kan bijvoorbeeld een knoop in je maag, onrust in je buik of een zwaar hoofd zijn. Meestal leidt deze gerichte aandacht tot opluchting, fysieke ontspanning en een positieve verandering in je leven. Lees meer

Oplossingsgericht werken ontdek je eigen antwoorden

Stel jezelf de wondervraag: "Je wordt morgenochtend wakker en je problemen zijn zonder dat je het merkte, opgelost. Hoe ziet jouw leven er dan uit?" Een schijnbaar eenvoudige vraag. Deze vraag is de start bij oplossingsgericht werken. Hierbij is het uitgangspunt dat de oplossingen voor verandering al in het het kind aanwezig zijn. Voor het vinden van die oplossingen wordt gebruik gemaakt van de sterke kanten en de kracht van zowel de ouders als het kind. lees meer

Van nature wil ieder kind groeien en zich ontwikkelen

Maria Montessori