• Hoe gaat dat nou, zo'n therapie?

    Hoe gaat dat nou, zo'n therapie?

Verloop van een traject

Eerste Kennismaking

De eerste kennismaking gebeurt meestal telefonisch en worden de zorgen of vragen die bestaan besproken. Daarna kunnen kunnen we een afspraak voor een intake gesprek maken.

Intake

De intake is bedoeld om de problemen en zorgen verder te onderzoeken. Tijdens het intakegesprek bespreken we de hulpvraag aan de hand van een vragenlijst. De hulpvraag bepaalt de vorm en de duur van het traject. Na afloop van het intakegesprek volgt een advies wat voor mogelijke hulp Up kan bieden. Zowel voor het trainingen, als voor een individueel HB traject wordt ook gestart met een individueel intakegesprek met het kind.

Spelobservaties

Als een vervolg van de intakeprocedure kunnen bij jongere kinderen (tot 12 jaar) een aantal spelobservaties worden afgesproken. Tijdens deze observaties kijk ik welk gedrag en welke behoeften een kind laat zien. Ik kijk ook naar hoe een kind contact maakt en hoe het zijn/haar omgeving ervaart. Na afloop maak ik een analyse van mijn bevindingen en rapporteer deze in een spelobservatieverslag . Dit observatieverslag is de leidraad voor een behandelvoorstel. Dit verslag bespreek ik met de ouders om zo tot een goede afstemming voor het doel van de therapie te komen.

Behandelplan

Na de intake en de eventuele spelobservaties kunnen we vaststellen wat er voor behandeling nodig of gewenst is. In een behandel-overeenkomst wordt de doelstelling en de werkwijze van de therapie, de behandeling of het coachingstraject vastgelegd.

Er is niets leuker voor een kind, dan te merken dat het iets te bieden heeft.


Jan Ruigrok

Behandeling

Voor meer informatie over de behandeling lees Up Therapie of Up Begaafd

Tussentijdse evaluaties

Na elke vijf therapiesessies plan ik een evaluatiegesprek met de ouders.

Afronding en eindgesprek

Wanneer de doelstelling van de therapie, de behandeling of het traject behaald lijken te zijn, of wanneer er sprake is van een koerswijziging, dan kan het contact worden afgerond. Dit is doorgaans een feestelijk moment.