• Waarachtigheid komt van binnenuit!

  Waarachtigheid komt van binnenuit!

Ieder mens heeft talenten, dingen waar je aanleg voor hebt en die je mogelijk al goed kan. Ieder mens heeft valkuilen, dingen die je vanzelf doet maar die je niet helpen. Ieder mens heeft triggers, prikkels die niet het beste bij je naar boven halen. Tenslotte heeft ieder mens wensen, die soms diep verstopt liggen, maar die bepalend kunnen zijn voor je gedrag. Bij Up kun je die talenten, valkuilen, triggers en wensen ontdekken. Met deze kennis sta je wellicht sterker en meer positief in de wereld.

In 2013 is Up kindertherapie geboren, als resultaat van jarenlange ervaring in het werken met kinderen en hun ouders. De ervaring deed ik op zowel binnen het onderwijs, als juf, en binnen de ggz, als therapeut. In mijn werken met kinderen ontdekte ik mijn affiniteit met de soms bijzondere wereldbeleving van begaafde kinderen. Met Up wil ik een bijdrage leveren aan een wereld, waarin eigenheid en verbinding samen gaan. Vanuit de positieve gedachte dat persoonlijke aandacht én zorg voor elkaar, mensen stimuleert zichzelf te verwezenlijken.

Onontbeerlijk is daarbij het geloof in jezelf en het gevoel dat het goed is dat jij er mag zijn!

Kind durven, kunnen en mogen zijn vraagt om moed. De bron van moed ligt in je hart, in het vertrouwen om liefde te kunnen ontvangen en te kunnen geven.

Zijn wie je bent, dat kan beangstigend zijn. En die angst overwinnen is moeilijk.

Tja, als het makkelijk was,............ dan was er geen moed nodig!

Moed is een talent dat je kan ontwikkelen, want door vaker die angst te overwinnen word je moedig! Ieder kind kan dat leren en in UP doe je dit in vertrouwen. Dit vertrouwen zie ik als een kostbaar goed en zal ik ook met zorg behandelen.

Natuurlijk leer je in UP meer dan moedig te wezen. Je zelf kunnen laten zien zoals je bent is echter wel een startpunt voor ons contact. Jezelf leren kennen en ontdekken wat jij nodig hebt om je goed te voelen, dat is een grote les. Zelfkennis vergroot het zelfvertrouwen.

Alle moedige kinderen en hun moedige ouders toe juich ik toe. Hoera, voor hen die het beste uit zichzelf willen halen! Zij die het lef hebben om in zichzelf te investeren voor een betere kwaliteit van leven. Wees welkom.

Ik geloof in de kracht van aandacht en dat ieder mens het nodig heeft om gezien te worden.

De Basis 'regels' van up


  • Streven naar een optimale samenwerking tussen kind, ouders en school
  • Geregeld contact met ouders als een onderdeel van de therapie
  • Kijken naar mogelijkheden vanuit een positieve blik
  • De behoefte van het kind staat centraal
  • Maak van je hart geen moordkuil!
  • Verbinden met innerlijke kracht
  • Kind is kind en ouder is ouder
  • Confronteren met liefde

Luister en kijk hieronder wie mij inspireren!

dubbel klik voor groot scherm